Studium Języków Obcych

Erasmus+ egzamin

Drodzy Studenci,

Studium Języków Obcych przeprowadzi egzaminy z języka angielskiego i języka niemieckiego dla studentów –kandydatów UTH Radom, którzy będą ubiegać się o wyjazd na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023.

Wzorem lat poprzednich egzaminy odbędą się w formie pisemnej, a warunkiem zdania egzaminu będzie uzyskanie wyniku na poziomie co najmniej 60%. W przypadku osób, które uzyskają wynik w granicach 40-59 % będzie możliwość dalszej weryfikacji kompetencji językowych na egzaminie ustnym, który odbędzie się tego samego dnia. Egzamin ustny odbędzie się przed komisją i  będzie polegał na nawiązaniu kontaktu z interlokutorem, rozmowie na określony temat, odpowiedzi na pytania itp.

Przeprowadzany egzamin odpowiada poziomowi B2 zgodnie z CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), czyli skalą opracowaną przez Radę Europy  określająca poziom znajomości języka, uwzględniający mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie.

Egzamin pisemny z języka angielskiego przeprowadzany przez SJO składa się z trzech części i trwa 90 minut.

  • Część I – rozumienie tekstów ze słuchu ( 2 rodzaje tekstów)
  • Część II – czytanie tekstu ze zrozumieniem ( 2 rodzaje tekstów)
  • Część III – gramatyka, słownictwo (np. polega na uzupełnianiu tekstu wykorzystując podane słowa, uzupełnianiu zdań wybierając odpowiednią formę z podanych poniżej, itp.)

W poniższych linkach znajdą Państwo informacje na temat wymagań z gramatyki i słownictwo dla każdego poziomu biegłości CEFR:

Egzamin pisemny z języka niemieckiego przeprowadzany przez SJO  składa się z trzech części i trwa 90 minut.

  • Część I – rozumienie tekstów ze słuchu ( 2 rodzaje tekstów)
  • Część II – czytanie tekstu ze zrozumieniem ( 2 rodzaje tekstów)
  • Część III – gramatyka, słownictwo (np. polega na uzupełnianiu tekstu wykorzystując podane słowa, uzupełnianiu zdań wybierając odpowiednią formę z podanych poniżej, itp.)

Przykładowe ogólnodostępne testy: