Studium Języków Obcych

Zajęcia z języków obcych w roku 2020/2021

Lektoraty języków obcych  w semestrze zimowym i letnim 2020/2021 będą prowadzone zdalnie na platformie MS TEAMS lub za pomocą innych narzędzi dostępnych w pakiecie Office 365.

 

Konsultacje i zaliczenia  w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

Lektorzy SJO odbywają również dyżury w trybie stacjonarnym, na które należy umówić się indywidulanie z lektorem.

Przejdź do strony: Harmonogram sesji egzaminacyjnej