Studium Języków Obcych

Konsultacje

Konsultacje i zaliczenia w sesji egzaminacyjnej semestru zimowego
roku akademickiego 2020/2021

odbywać się będą w trybie zdalnym na platformie MS Teams.

Lektorzy SJO odbywają również dyżury w trybie stacjonarnym, na które należy umówić się indywidulanie z lektorem.

Przejdź do strony: Harmonogram sesji egzaminacyjnej